Angermund

Vvv21 angermund igpost img 210715

Isak Andersen

Angermund er en elastisk technoartist og lokal kjendis blant hagens ugress og Ulrikens frittgående sommerfår. I en del år nå har han skrudd og dratt på en hel del knapper og spaker mens han har drømt om å lage lettere tilgjengelig danse- og nytelsesmusikk for de spesielt interesserte. Han tror han nærmer seg målet, sakte men sikkert og visst. Angermund lar seg inspirere av alt fra vaskeekte indistruell techno til afrikanske trommemaskinmenn, fra nåtid til fortid og fra hagearbeid til åndelige observasjoner.


Presenteres i samarbeid med Ekko.


\\ ENG \\


“Angermund” is an elastic techno-artist and local celebrity amongst the weeds of the garden and Ulriken’s free-roaming sheep. For quite a few years now, he’s been twisting and pulling a whole bunch of buttons and levers while dreaming about making more accessible dance- and feel-good music for those of us with more niche tastes. Slowly but surely, he believes he’s about to reach his goal. “Angermund” draws inspiration from everything between industrial techno or African drum-machine-men, from the present to the past and from gardening to spiritual observations.