Benny_b

2 FE60 EAA 6 DB9 40 F9 BCC8 35 B965 BF4500

Fra den lokale snowboardparken i Trondheim startet musikken og bli viktigere og større for hvert år, og etter en periode som kunststudent i Oslo har Benny_b utviklet seg til å være en DJ som spiller jevnlig, kompromissløst på nattestid. De siste par årene har hun også hatt faste radiosendinger på det libanesiske internettmagasinet Ma3azef. Lek og moro har alltid vært sentralt, og musikken oppstår som regel ved eksperimentering og et rastløst behov for å uttrykke seg.