CuevaNueva

941 A83 F9 79 E0 4 FA2 A41 C E9 ECEF8942 C4

David Åkerlund Foss

CuevaNueva er en trio fundert på improvisatoriske impulser med bruk av live-sampling, hvor lyden fra vokalisten blir resirkulert i datamaskiner og kommer ut som noe gjenkjennelig eller noe helt fremmed. De musikalske landskapene endrer seg organisk over tid og fokuserer på lek med mikroskopiske lydfragmenter, langstrakte harmoniske klangtepper, og strekk som kan eskalere til å bli effektfulle rytmiske strukturer, med drivende bass og hypnotisk energi.