Fochs Koshka

Vvv21 Fochs Koshka igpost img 210712

Eirik Grove

Den smeltende permafrosten i Sibir har gitt verden en gave i form av to primater ved navn Fochs og Koshka. En elektronisk duo med nok energi til å kunne utkonkurrere den folkekjære powerbanken. Musikken trekker tråder fra forskjellige sjangere innen dagens klubbmusikk, i tillegg til å være sterkt inspirert av eldre stilarter innen elektronisk musikk som garage og 90-tallets techno. Kort sagt er Fochs Koshka den horisontale manifestasjonen av Tekken 2, og den vertikale representasjonen av Ape Escape.


Presenteres i samarbeid med Ekko.


\\ ENG \\


The melting permafrost in Siberia has brought the world an unsuspected gift in the form of two primates by the name of “Fochs” and “Koshka”. An Electronic duo with enough energy to out-perform the beloved powerbank. Their music combines different genres within todays club music as well as being strongly inspired by older styles within electronic music such as garage and 90’s techno. To put it shortly, “Fochs” and “Koshka” is the horizontal manifestation of Tekken 2 and the vertical representation of Ape Escape.