Gucci Caliente

Vvv21 guccicaliente igpost txt 210629

Henrik Kjøle Granseth

Hvorfor ikke? Det er spørsmålet produsent, låtskriver og artist Gucci Caliente spør seg. Artisten fra Farsund omfavner skamløst sine egne begrensninger og prøver å blande inn sjangre, geografi og ulike kunstformer inn i musikken sin. Gucci Caliente har allerede jobbet med internasjonale superstjerner og bidratt på låter med millioner av strømminger, men er nå klar for å selv stå i rampelyset. Nå vil hun bringe stolthet og stjernelys over sitt eget Gucci-dynasti og er klar med debut-EP til høsten.


\\ ENG \\


-«Why not?» is the question producer, songwriter and artist Gucci Caliente asks herself. The artist from Farsund shamelessly embraces her own limitations while mixing genres, geography and different artforms into his music. “Gucci Caliente” has already worked with international superstars and contributed on songs with millions of streams but now she’s ready to step out in the limelight on her own. Now she wants to bring some pride and shine starlight upon her very own Gucci dynasty. Her debut-EP arrives this fall.