Paria

Vvv21 paria igpost img 210712

Magnus Westerlund

Norsk-iranske Paria bringer et forfriskende nytt sound til scene. Hun fanger publikum med følelsesrike tekster og melodier, unike selvkomponerte produksjoner og imponerende lagvise harmonier. Lydlandskapet er lett gjenkjennbart med rytmiske hip-hop elementer blandet med sjelfulle harmonier. Hun har en visjon om å skape musikk for et bredt publikum som er relaterbar, ærlig og en refleksjon av hennes livshistorie, verdier og erfaringer; Musikk som binder mennesker i ulike livssituasjoner sammen fordi den er bygget på ektefølte, rå følelser.


Presenteres i samarbeid med UFLAKKS.


\\ ENG \\


Norwegian-Iranian Paria brings a refreshing new sound to the stage. She captures audiences with emotional lyrics and melodies, unique self-composed productions and impressive layered harmonies. Her soundscape is easily recognisable, with rhythmic hip-hop elements mixed with soulful harmonies. With a vision to create music for a broad audience that’s relatable, honest and a reflection of her life story, values and experiences, her music binds people in different situations together because it’s made from heartfelt, raw emotion.