RebMoe

Vvv21 rebmoe igpost img 210728

Stian Werme

Med et av skandinavias mest distinkte vokalsounds har feministen og miljøaktivisten RebMoe allerede blitt plukket opp av artister som Tiesto, David Guetta, Coucheron og Jonas Aden som midtpunkt i enorme EDM hits. Nå er RebMoe endelig klar til å fokusere på sitt eget soloprosjekt. Med sin karakteristiske og tilbakelente vokalteknikk, beveger soundet seg i en retning av fengende soveromspop.


\\ ENG \\


With one of Scandinavia’s most distinctive vocals, feminist and climate activist “RebMoe” has already been picked up by artists such as Tiesto, David Guetta, Coucheron and Jonas Aden as a centerpiece in huge EDM hits. Now, RebMoe is finally ready to focus on her own solo-project. With her characteristic and nonchalant vocal technique, the sound is moving in the direction of catchy bedroom-pop.