Sid Hart

Vvv21 sidhart igpost img 210712

Vitaboy

Sid Hart flyttet til Oslo fra Nicaragua i 2018, og har siden da markert seg som en artist verdt å følge. Gjennom ærlige tekster og unike musikkvideoer utforsker han sine følelser og identitet uten å holde noe tilbake. Som sønnen til den anerkjente visesangeren Katia Cardenal, vokste han opp omfavnet av musikalsk tradisjon. Sangene hans forteller personlige historier gjennom enkle melodier, alltid preget av hans flerkulturelle bakgrunn. Han har allerede gjort noen sinnsekspoderende og utvidende kunsterniske produksjoner.


Presenteres i samarbeid med UFLAKKS.


\\ ENG \\


Sid Hart moved to Oslo from Nicaragua in 2018 and has since made a name for himself as an artist worth keeping your eyes on. Through honest lyrics and unique music videos he explores his emotions and identity with no holds barred. As the son of renowned folksinger Katia Cardenal, he grew up embraced in musical tradition. His songs tell personal stories through simple melodies characterised by his multicultural background. He has already shown the ability to produce some truly mind exploding (and expanding), artistic productions.