SIGNE DØ

SIGNE DØ

Hanna Lauridsen

Siden debuten i fjor tyder mye på at SIGNE DØ sine vidtfarende toner eksisterer i et eget musikkunivers og utspiller seg i mange fasonger og farger. Her kombineres kunstuttrykk og impulser inn i unike konstellasjoner. EP-en “Ways of Escaping” fikk strålende omtaler. Det er en kompleks og gjenkjennelig i sin refleksjon over hvordan man som ung voksen har tendens til å flykte fra det nære og sårbare, og søke utover til det ukjente. Låtene utforsker motstridende tankemønster og vaner, i et forsøk på å navigere mellom å ville være helt selvstendig, og samtidig lengte etter tilhørighet og trygghet.


Presenteres i samarbeid med Perfect Sounds Forever og Øyafestivalen.


\\ ENG \\


Since her debut last year, it’s becoming obvious that “SIGNE DØ”’s eclectic music exists in its own musical universe, unfolding in many different shapes and colours. Different artistic expressions and impulses are combined in unique constellations, with her EP “Ways of Escaping” getting great reviews. It’s a complex and relatable reflection of how you as a young adult tend to escape what is close and vulnerable, seeking the unknown instead. The songs explore opposing patterns of thought and habits in an attempt at navigating between the need for independence and the need for safety and belonging.