Stefanos Yowhannes

Vvv21 SY igpost img 210730

Eirini Loukopoulou

Norsk-eritreiske Stefanos Yowhannes har drevet med musikk i nesten ti år, selv om han bare er 25 år. Han bærer med seg inspirasjonen fra den rytmiske afroamerikanske popmusikken har hørte på i ungdomstiden og blander det inn med impulser fra livet hans nå. Da han flyttet utenlands ble han mer og mer opptatt av elektronisk dansemusikk. Musikken er et dypdykk i mangfold og Stefanos ønsker å nå så mange som mulig.


\\ ENG \\


Norwegian-Eritrean Stefanos Yowhannes has at age 25, already been making music for almost ten years. With him, he carries inspiration from the rhythmic Afro-American pop-music of his teenage years, mixing it with impulses from his current life. When he moved abroad, he became more and more infatuated by electronic dance-music. His music is a deep-dive in diversity and Stefanos wants to reach as many people as possible.