Sysselmann

Vvv21 sysselmann igpost img 210907

Marius Sortland Myklebust

Sysselmann sysler med musikalske reiser inn i mørke rituelle atmosfærer av den ambiente sorten. Elektronisk fremført i fjellets hastighet med akustiske innslag av lydskapende objekter,instrumenter,unike feltopptak og strupechants. Meditativ i øyeblikket, beikmørk i sinnet.


\\ ENG \\


"Sysselmann" dabbles in musical journeys into dark spiritual and ritual atmospheres of the ambient kind. Electronically delivered in the speed of the mountain with acoustic elements of audible objects, instruments, unique field recordings and throat chants. Meditative in the moment, pitch dark in the soul.