Bærekraft

Vill Vill Vest har som mål å være blant de mest bærekraftige og miljøvennlige bransjefestivalene i Norge. Vi gjør flere store og små tiltak, og disse er blant de viktigste fokusområdene:


Transport og reise:


Blant artister og delegater må mange reise et stykke for å komme seg til Bergen, og derfor har vi en egen avtale med Vy om rabatterte billetter til og fra festivalen på utvalgte avganger og strekninger. Artister som kan vise at de reiser på en mer miljøvennlig måte der det hadde vært enklest å f.eks. fly får et eget honorar for å oppmuntre til å reise med mindre klimaavtrykk. Scenene er også sentralt plassert i Bergen sentrum, og det letteste er å gå eller sykle for å komme seg fra scene til scene under festivalen.


Mat, innkjøp og avfall:


Vi fokuserer på lokale råvarer og kortreist mat, og begrenser matsvinn blant annet ved å bruke de samme råvarene i flere måltider og jevnlig oppdatere crew-lister slik at det lages rett mengde mat. Vi har gjennomgått og begrenset opplag med brosjyrer og plakater og laget planer for effektiv bruk av disse, innkjøp av bl.a. merch og andre artikler er gjort på bakgrunn av kvalitet og bærekraftig produksjon og transport, og er ikke bundet til årets profil eller årstall. Sponsorer og samarbeidspartnere bes om å ikke ta med gratisartikler som erfaringsmessig ofte blir boss. Festivalkontoret kildesorterer og begrenser avfall og engangsartikler, og vi oppfordrer spillestedene til å gjøre det samme.


Infrastruktur:


Vill Vill Vest arrangeres på faste scener rundt i Bergen, som alle opererer på faststrøm. Dermed slipper vi å bruke dieselaggregater, og mengden engangsartikler kan begrenses og unngås der situasjonen, sikkerhet og hygiene tillater det. I tillegg har vi tatt initativ til innkjøp av en frakteelsykkel til bruk av flere festivaler i byen, slik at transport mellom scener kan gjøres med elsykkel heller en bil.


Holdningsskapende arbeid:


En bærekraftig festival må gjennomsyre hele året, ikke de 3 dagene med festival i september. Det kontinuerlige arbeidet med å begrense festivalens og alle involvertes klimaavtrykk gjøres gjennom samtaler, bevisstgjøring, utvikling av nye rutiner og mye mer. Dette innebærer blant annet direkte kommunikasjon med delegater, artister og spillesteder om hvordan de kan gjøre sin festivalopplevelse så bærekraftig som mulig, og interne samtaler og bevisstgjøring blant festivalstab og frivillige.


Har du forslag til forbedringer, ris og ros, eller andre kommentarer? Del de med oss, vi vil alltid bli bedre!