Teen spirit - meet the consumers

Vvv22 teenspirit 1x1 220603

Ungdom og unge voksne er den viktigste forbrukergruppen for musikkbransjen. Musikken man hører på i tenårene er den som blir med deg hele livet.


Vi tar en prat med gruppen det er snakk om, og prøver å grave frem svar på det vi alle lurer på. Hvordan finner de frem til musikken de hører på? Vet de hvem de hører på? Hva skal til for å skape en fan?

Modereres av Ragnhild Severeide

Ragnhild Severeide er booking- og arrangementetskoordinator på USF Verftet. Hun har i flere år jobbet med ungdomsmedvirkning og -kultur gjennom blant annet Eggstockfestivalen, UFLAKKS Bergen, Bergen Røde Kors, UKM Norge og andre prosjekter. I tillegg til dette har hun skrevet for GAFFA Norge og Musikknyheter.no, og utviklet kurs for unge bransjespirer.

// This session will be held in Norwegian.