Våre samarbeidspartnere

Vi vil rette en takk til alle våre samarbeidspartnere. Dere er med å løfte frem det beste av ny norsk musikk!

Hovedpartnere

Faglige Partnere

Kuratorer

Sponsorer og bidragsytere